Thanh toán

  Sản phẩm Giá Số lượng Tổng
× Kem chống nắng nâng tông SPF50+/PA+++ KYS UV Expert Tone Up Cream 245.000 VNĐ
245.000 VNĐ

Đơn hàng mới nhất

Đơn hàng: #120630

Trần Thùy Trang

Điện thoại: 0912284xxx

Ngày đặt: 1 giờ trước

Trạng thái: Đơn hàng mới

Đơn hàng: #122026

Nguyễn Ngọc Phương Anh

Điện thoại: 0915086xxx

Ngày đặt: 4 giờ trước

Trạng thái: Đã tiếp nhận

Đơn hàng: #120248

Trần Ngọc Vân Chi

Điện thoại: 0986713xxx

Ngày đặt: 7 giờ trước

Trạng thái: Đã tiếp nhận

Đơn hàng: #122883

Ngọc Mai

Điện thoại: 0963701xxx

Ngày đặt: 14 giờ trước

Trạng thái: Đơn hàng mới

Đơn hàng: #121661

Hồng rubi

Điện thoại: 0359112xxx

Ngày đặt: 16 giờ trước

Trạng thái: Đơn hàng mới

Đơn hàng: #120692

Lê Việt Nga

Điện thoại: 0904499xxx

Ngày đặt: 19 giờ trước

Trạng thái: Đã tiếp nhận

Đơn hàng: #120612

Ngọc Nguyễn

Điện thoại: 0946616xxx

Ngày đặt: 2:36:33 13/05/2021

Trạng thái: Đơn hàng mới

Đơn hàng: #122553

Anh Phương

Điện thoại: 0917741xxx

Ngày đặt: 4:29:37 13/05/2021

Trạng thái: Đã tiếp nhận

Đơn hàng: #120509

Vũ Thị Quỳnh Anh

Điện thoại: 0963407xxx

Ngày đặt: 5:11:40 13/05/2021

Trạng thái: Đơn hàng mới

Đơn hàng: #121914

Vân Thảo

Điện thoại: 0376354xxx

Ngày đặt: 7:43:14 13/05/2021

Trạng thái: Đã tiếp nhận

Đơn hàng: #120272

Nguyễn Ngọc Anh

Điện thoại: 0346002xxx

Ngày đặt: 9:46:33 13/05/2021

Trạng thái: Đơn hàng mới

Đơn hàng: #122685

Nguyễn Thị Hằng

Điện thoại: 0362942xxx

Ngày đặt: 11:44:15 12/05/2021

Trạng thái: Đơn hàng mới

Đơn hàng: #120334

Trần Lương Dương

Điện thoại: 0345258xxx

Ngày đặt: 14:27:33 12/05/2021

Trạng thái: Đơn hàng mới

Đơn hàng: #122340

Trần Lê Trâm Anh

Điện thoại: 0986601xxx

Ngày đặt: 16:42:45 12/05/2021

Trạng thái: Đã tiếp nhận

Đơn hàng: #122636

Võ các mộng

Điện thoại: 0326424xxx

Ngày đặt: 19:29:48 12/05/2021

Trạng thái: Đã tiếp nhận

Đơn hàng: #121760

Hoàng Mai

Điện thoại: 0978338xxx

Ngày đặt: 21:38:03 12/05/2021

Trạng thái: Đơn hàng mới

Đơn hàng: #121891

Tran Linh

Điện thoại: 0979983xxx

Ngày đặt: 6:04:59 12/05/2021

Trạng thái: Đơn hàng mới

Đơn hàng: #121467

Hằng Nguyễn

Điện thoại: 0974938xxx

Ngày đặt: 22:22:53 12/05/2021

Trạng thái: Đơn hàng mới

Đơn hàng: #120163

Hà Minh Thảo

Điện thoại: 0945910xxx

Ngày đặt: 18:35:30 12/05/2021

Trạng thái: Đã tiếp nhận

Đơn hàng: #120236

Hạnh Lê

Điện thoại: 0914666xxx

Ngày đặt: 14:26:18 12/05/2021

Trạng thái: Đã tiếp nhận

Đơn hàng: #122333

Hà Nguyễn

Điện thoại: 0915086xxx

Ngày đặt: 6:54:52 12/05/2021

Trạng thái: Đã tiếp nhận

Đơn hàng: #120639

Hoa Trần Mỹ

Điện thoại: 0919118xxx

Ngày đặt: 5:42:10 12/05/2021

Trạng thái: Đã tiếp nhận

Đơn hàng: #121969

Nguyễn Thị Thu Trà

Điện thoại: 0377266xxx

Ngày đặt: 21:08:45 12/05/2021

Trạng thái: Đơn hàng mới

Đơn hàng: #122418

Lan Chiến

Điện thoại: 0383555xxx

Ngày đặt: 4:25:16 12/05/2021

Trạng thái: Đã tiếp nhận

Đơn hàng: #121123

Hươngg Thuu

Điện thoại: 0387051xxx

Ngày đặt: 0:40:05 12/05/2021

Trạng thái: Đơn hàng mới

Đơn hàng: #120760

Thảo Ngô

Điện thoại: 0364192xxx

Ngày đặt: 6:12:26 12/05/2021

Trạng thái: Đã tiếp nhận

Đơn hàng: #120766

Phượng Dĩn

Điện thoại: 0346754xxx

Ngày đặt: 22:10:07 12/05/2021

Trạng thái: Đã tiếp nhận

Đơn hàng: #122022

Ngân Nguyễn

Điện thoại: 0982055xxx

Ngày đặt: 20:52:17 12/05/2021

Trạng thái: Đã tiếp nhận

Đơn hàng: #122289

Hoang Mai

Điện thoại: 0365609xxx

Ngày đặt: 1:29:19 12/05/2021

Trạng thái: Đã tiếp nhận

Đơn hàng: #120308

Vũ Hà

Điện thoại: 0866088xxx

Ngày đặt: 4:50:46 12/05/2021

Trạng thái: Đã tiếp nhận

Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Thông tin bổ sung

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tổng
Kem chống nắng nâng tông SPF50+/PA+++ KYS UV Expert Tone Up Cream  × 1 245.000 VNĐ
Tạm tính 245.000 VNĐ
Tổng 245.000 VNĐ
  • Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.

Scroll to top