Chị Cao Kiều Oanh – Đại lý khu vực Thanh Hóa

Từ khi hợp tác với dòng mỹ phẩm KYS, công việc buôn bán của mình có nhiều khách hàng trung thành hơn, các khách hàng đánh giá rất cao dòng sản phẩm KYS. Mình còn được công ty hỗ trợ và đào tạo kỹ năng bán hàng rất nhiệt tình giúp mình dễ dàng bán hàng hơn.

Xem thêm