Thanh toán

  Sản phẩm Giá Số lượng Tổng
× Son kem KYS Chocolate Sweetie
ĐỎ CHERRY - CHERRY RUSH
350.000 VNĐ
350.000 VNĐ

Đơn hàng mới nhất

Đơn hàng: #120994

Trần Thùy Trang

Điện thoại: 0912284xxx

Ngày đặt: 2 giờ trước

Trạng thái: Đơn hàng mới

Đơn hàng: #122040

Nguyễn Ngọc Phương Anh

Điện thoại: 0915086xxx

Ngày đặt: 5 giờ trước

Trạng thái: Đơn hàng mới

Đơn hàng: #120803

Trần Ngọc Vân Chi

Điện thoại: 0986713xxx

Ngày đặt: 10 giờ trước

Trạng thái: Đã tiếp nhận

Đơn hàng: #122158

Ngọc Mai

Điện thoại: 0963701xxx

Ngày đặt: 11 giờ trước

Trạng thái: Đơn hàng mới

Đơn hàng: #122544

Hồng rubi

Điện thoại: 0359112xxx

Ngày đặt: 17 giờ trước

Trạng thái: Đơn hàng mới

Đơn hàng: #122185

Lê Việt Nga

Điện thoại: 0904499xxx

Ngày đặt: 18 giờ trước

Trạng thái: Đã tiếp nhận

Đơn hàng: #122619

Ngọc Nguyễn

Điện thoại: 0946616xxx

Ngày đặt: 2:41:33 09/08/2020

Trạng thái: Đã tiếp nhận

Đơn hàng: #121088

Anh Phương

Điện thoại: 0917741xxx

Ngày đặt: 3:55:28 09/08/2020

Trạng thái: Đơn hàng mới

Đơn hàng: #121482

Vũ Thị Quỳnh Anh

Điện thoại: 0963407xxx

Ngày đặt: 6:51:28 09/08/2020

Trạng thái: Đơn hàng mới

Đơn hàng: #122988

Vân Thảo

Điện thoại: 0376354xxx

Ngày đặt: 7:23:53 09/08/2020

Trạng thái: Đơn hàng mới

Đơn hàng: #121323

Nguyễn Ngọc Anh

Điện thoại: 0346002xxx

Ngày đặt: 10:25:28 09/08/2020

Trạng thái: Đơn hàng mới

Đơn hàng: #120175

Nguyễn Thị Hằng

Điện thoại: 0362942xxx

Ngày đặt: 12:13:44 08/08/2020

Trạng thái: Đã tiếp nhận

Đơn hàng: #121440

Trần Lương Dương

Điện thoại: 0345258xxx

Ngày đặt: 13:18:19 08/08/2020

Trạng thái: Đơn hàng mới

Đơn hàng: #120953

Trần Lê Trâm Anh

Điện thoại: 0986601xxx

Ngày đặt: 15:16:42 08/08/2020

Trạng thái: Đơn hàng mới

Đơn hàng: #121060

Võ các mộng

Điện thoại: 0326424xxx

Ngày đặt: 21:35:24 08/08/2020

Trạng thái: Đã tiếp nhận

Đơn hàng: #122179

Hoàng Mai

Điện thoại: 0978338xxx

Ngày đặt: 21:47:42 08/08/2020

Trạng thái: Đã tiếp nhận

Đơn hàng: #121928

Tran Linh

Điện thoại: 0979983xxx

Ngày đặt: 18:42:17 08/08/2020

Trạng thái: Đã tiếp nhận

Đơn hàng: #120644

Hằng Nguyễn

Điện thoại: 0974938xxx

Ngày đặt: 9:13:53 08/08/2020

Trạng thái: Đơn hàng mới

Đơn hàng: #121084

Hà Minh Thảo

Điện thoại: 0945910xxx

Ngày đặt: 18:09:28 08/08/2020

Trạng thái: Đã tiếp nhận

Đơn hàng: #122387

Hạnh Lê

Điện thoại: 0914666xxx

Ngày đặt: 1:43:40 08/08/2020

Trạng thái: Đơn hàng mới

Đơn hàng: #120765

Hà Nguyễn

Điện thoại: 0915086xxx

Ngày đặt: 5:45:09 08/08/2020

Trạng thái: Đơn hàng mới

Đơn hàng: #120157

Hoa Trần Mỹ

Điện thoại: 0919118xxx

Ngày đặt: 16:19:41 08/08/2020

Trạng thái: Đã tiếp nhận

Đơn hàng: #120439

Nguyễn Thị Thu Trà

Điện thoại: 0377266xxx

Ngày đặt: 6:56:34 08/08/2020

Trạng thái: Đơn hàng mới

Đơn hàng: #122017

Lan Chiến

Điện thoại: 0383555xxx

Ngày đặt: 0:09:32 08/08/2020

Trạng thái: Đã tiếp nhận

Đơn hàng: #121258

Hươngg Thuu

Điện thoại: 0387051xxx

Ngày đặt: 10:25:46 08/08/2020

Trạng thái: Đơn hàng mới

Đơn hàng: #120620

Thảo Ngô

Điện thoại: 0364192xxx

Ngày đặt: 4:43:06 08/08/2020

Trạng thái: Đơn hàng mới

Đơn hàng: #120596

Phượng Dĩn

Điện thoại: 0346754xxx

Ngày đặt: 7:55:45 08/08/2020

Trạng thái: Đã tiếp nhận

Đơn hàng: #122095

Ngân Nguyễn

Điện thoại: 0982055xxx

Ngày đặt: 21:31:17 08/08/2020

Trạng thái: Đơn hàng mới

Đơn hàng: #122474

Hoang Mai

Điện thoại: 0365609xxx

Ngày đặt: 11:01:01 08/08/2020

Trạng thái: Đã tiếp nhận

Đơn hàng: #122893

Vũ Hà

Điện thoại: 0866088xxx

Ngày đặt: 9:29:09 08/08/2020

Trạng thái: Đơn hàng mới

Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Thông tin bổ sung

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tổng
Son kem KYS Chocolate Sweetie
ĐỎ CHERRY - CHERRY RUSH  × 1
350.000 VNĐ
Tạm tính 350.000 VNĐ
Tổng 350.000 VNĐ
  • Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.

Scroll to top