Thanh toán

  Sản phẩm Giá Số lượng Tổng
× Son kem KYS chocolate Sweetie
ĐỎ LẠNH - SENSUAL
350.000 VNĐ
350.000 VNĐ

Đơn hàng mới nhất

Đơn hàng: #120487

Trần Thùy Trang

Điện thoại: 0912284xxx

Ngày đặt: 2 giờ trước

Trạng thái: Đã tiếp nhận

Đơn hàng: #121301

Nguyễn Ngọc Phương Anh

Điện thoại: 0915086xxx

Ngày đặt: 6 giờ trước

Trạng thái: Đã tiếp nhận

Đơn hàng: #122424

Trần Ngọc Vân Chi

Điện thoại: 0986713xxx

Ngày đặt: 7 giờ trước

Trạng thái: Đã tiếp nhận

Đơn hàng: #120070

Ngọc Mai

Điện thoại: 0963701xxx

Ngày đặt: 12 giờ trước

Trạng thái: Đã tiếp nhận

Đơn hàng: #122992

Hồng rubi

Điện thoại: 0359112xxx

Ngày đặt: 16 giờ trước

Trạng thái: Đơn hàng mới

Đơn hàng: #121082

Lê Việt Nga

Điện thoại: 0904499xxx

Ngày đặt: 19 giờ trước

Trạng thái: Đơn hàng mới

Đơn hàng: #121080

Ngọc Nguyễn

Điện thoại: 0946616xxx

Ngày đặt: 0:58:16 09/08/2020

Trạng thái: Đơn hàng mới

Đơn hàng: #120147

Anh Phương

Điện thoại: 0917741xxx

Ngày đặt: 3:12:14 09/08/2020

Trạng thái: Đã tiếp nhận

Đơn hàng: #120858

Vũ Thị Quỳnh Anh

Điện thoại: 0963407xxx

Ngày đặt: 5:35:05 09/08/2020

Trạng thái: Đơn hàng mới

Đơn hàng: #122500

Vân Thảo

Điện thoại: 0376354xxx

Ngày đặt: 8:04:49 09/08/2020

Trạng thái: Đã tiếp nhận

Đơn hàng: #122687

Nguyễn Ngọc Anh

Điện thoại: 0346002xxx

Ngày đặt: 9:00:47 09/08/2020

Trạng thái: Đơn hàng mới

Đơn hàng: #120891

Nguyễn Thị Hằng

Điện thoại: 0362942xxx

Ngày đặt: 11:06:27 08/08/2020

Trạng thái: Đã tiếp nhận

Đơn hàng: #121377

Trần Lương Dương

Điện thoại: 0345258xxx

Ngày đặt: 13:58:35 08/08/2020

Trạng thái: Đã tiếp nhận

Đơn hàng: #122665

Trần Lê Trâm Anh

Điện thoại: 0986601xxx

Ngày đặt: 16:54:08 08/08/2020

Trạng thái: Đã tiếp nhận

Đơn hàng: #121062

Võ các mộng

Điện thoại: 0326424xxx

Ngày đặt: 18:58:41 08/08/2020

Trạng thái: Đơn hàng mới

Đơn hàng: #122410

Hoàng Mai

Điện thoại: 0978338xxx

Ngày đặt: 7:14:00 08/08/2020

Trạng thái: Đơn hàng mới

Đơn hàng: #121720

Tran Linh

Điện thoại: 0979983xxx

Ngày đặt: 14:09:16 08/08/2020

Trạng thái: Đã tiếp nhận

Đơn hàng: #121222

Hằng Nguyễn

Điện thoại: 0974938xxx

Ngày đặt: 3:19:17 08/08/2020

Trạng thái: Đơn hàng mới

Đơn hàng: #121860

Hà Minh Thảo

Điện thoại: 0945910xxx

Ngày đặt: 2:13:15 08/08/2020

Trạng thái: Đơn hàng mới

Đơn hàng: #120302

Hạnh Lê

Điện thoại: 0914666xxx

Ngày đặt: 13:18:49 08/08/2020

Trạng thái: Đơn hàng mới

Đơn hàng: #120489

Hà Nguyễn

Điện thoại: 0915086xxx

Ngày đặt: 10:14:14 08/08/2020

Trạng thái: Đơn hàng mới

Đơn hàng: #120173

Hoa Trần Mỹ

Điện thoại: 0919118xxx

Ngày đặt: 19:01:47 08/08/2020

Trạng thái: Đã tiếp nhận

Đơn hàng: #122953

Nguyễn Thị Thu Trà

Điện thoại: 0377266xxx

Ngày đặt: 15:19:31 08/08/2020

Trạng thái: Đã tiếp nhận

Đơn hàng: #121973

Lan Chiến

Điện thoại: 0383555xxx

Ngày đặt: 15:24:48 08/08/2020

Trạng thái: Đơn hàng mới

Đơn hàng: #122078

Hươngg Thuu

Điện thoại: 0387051xxx

Ngày đặt: 0:30:11 08/08/2020

Trạng thái: Đã tiếp nhận

Đơn hàng: #121410

Thảo Ngô

Điện thoại: 0364192xxx

Ngày đặt: 9:05:48 08/08/2020

Trạng thái: Đã tiếp nhận

Đơn hàng: #122774

Phượng Dĩn

Điện thoại: 0346754xxx

Ngày đặt: 3:04:14 08/08/2020

Trạng thái: Đã tiếp nhận

Đơn hàng: #121124

Ngân Nguyễn

Điện thoại: 0982055xxx

Ngày đặt: 9:47:08 08/08/2020

Trạng thái: Đã tiếp nhận

Đơn hàng: #121044

Hoang Mai

Điện thoại: 0365609xxx

Ngày đặt: 10:37:43 08/08/2020

Trạng thái: Đã tiếp nhận

Đơn hàng: #121857

Vũ Hà

Điện thoại: 0866088xxx

Ngày đặt: 22:04:07 08/08/2020

Trạng thái: Đơn hàng mới

Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Thông tin bổ sung

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tổng
Son kem KYS chocolate Sweetie
ĐỎ LẠNH - SENSUAL  × 1
350.000 VNĐ
Tạm tính 350.000 VNĐ
Tổng 350.000 VNĐ
  • Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.

Scroll to top