Thanh toán

  Sản phẩm Giá Số lượng Tổng
× Son kem KYS Chocolate Crush
ĐỎ CHERRY - CHERRY RUSH
225.000 VNĐ
225.000 VNĐ

Đơn hàng mới nhất

Đơn hàng: #122513

Trần Thùy Trang

Điện thoại: 0912284xxx

Ngày đặt: 1 giờ trước

Trạng thái: Đã tiếp nhận

Đơn hàng: #121338

Nguyễn Ngọc Phương Anh

Điện thoại: 0915086xxx

Ngày đặt: 5 giờ trước

Trạng thái: Đã tiếp nhận

Đơn hàng: #122200

Trần Ngọc Vân Chi

Điện thoại: 0986713xxx

Ngày đặt: 8 giờ trước

Trạng thái: Đơn hàng mới

Đơn hàng: #122898

Ngọc Mai

Điện thoại: 0963701xxx

Ngày đặt: 11 giờ trước

Trạng thái: Đã tiếp nhận

Đơn hàng: #120233

Hồng rubi

Điện thoại: 0359112xxx

Ngày đặt: 15 giờ trước

Trạng thái: Đã tiếp nhận

Đơn hàng: #122478

Lê Việt Nga

Điện thoại: 0904499xxx

Ngày đặt: 18 giờ trước

Trạng thái: Đơn hàng mới

Đơn hàng: #121182

Ngọc Nguyễn

Điện thoại: 0946616xxx

Ngày đặt: 1:38:38 09/08/2020

Trạng thái: Đã tiếp nhận

Đơn hàng: #120802

Anh Phương

Điện thoại: 0917741xxx

Ngày đặt: 4:09:18 09/08/2020

Trạng thái: Đã tiếp nhận

Đơn hàng: #121000

Vũ Thị Quỳnh Anh

Điện thoại: 0963407xxx

Ngày đặt: 5:48:58 09/08/2020

Trạng thái: Đơn hàng mới

Đơn hàng: #121177

Vân Thảo

Điện thoại: 0376354xxx

Ngày đặt: 7:42:39 09/08/2020

Trạng thái: Đơn hàng mới

Đơn hàng: #122257

Nguyễn Ngọc Anh

Điện thoại: 0346002xxx

Ngày đặt: 9:30:56 09/08/2020

Trạng thái: Đơn hàng mới

Đơn hàng: #121135

Nguyễn Thị Hằng

Điện thoại: 0362942xxx

Ngày đặt: 11:10:50 08/08/2020

Trạng thái: Đã tiếp nhận

Đơn hàng: #121783

Trần Lương Dương

Điện thoại: 0345258xxx

Ngày đặt: 14:53:32 08/08/2020

Trạng thái: Đã tiếp nhận

Đơn hàng: #121178

Trần Lê Trâm Anh

Điện thoại: 0986601xxx

Ngày đặt: 15:23:12 08/08/2020

Trạng thái: Đơn hàng mới

Đơn hàng: #120879

Võ các mộng

Điện thoại: 0326424xxx

Ngày đặt: 19:08:02 08/08/2020

Trạng thái: Đơn hàng mới

Đơn hàng: #122019

Hoàng Mai

Điện thoại: 0978338xxx

Ngày đặt: 1:35:57 08/08/2020

Trạng thái: Đã tiếp nhận

Đơn hàng: #120626

Tran Linh

Điện thoại: 0979983xxx

Ngày đặt: 8:02:03 08/08/2020

Trạng thái: Đã tiếp nhận

Đơn hàng: #120186

Hằng Nguyễn

Điện thoại: 0974938xxx

Ngày đặt: 11:15:48 08/08/2020

Trạng thái: Đơn hàng mới

Đơn hàng: #120239

Hà Minh Thảo

Điện thoại: 0945910xxx

Ngày đặt: 0:19:54 08/08/2020

Trạng thái: Đơn hàng mới

Đơn hàng: #120152

Hạnh Lê

Điện thoại: 0914666xxx

Ngày đặt: 13:52:43 08/08/2020

Trạng thái: Đã tiếp nhận

Đơn hàng: #122000

Hà Nguyễn

Điện thoại: 0915086xxx

Ngày đặt: 17:03:52 08/08/2020

Trạng thái: Đơn hàng mới

Đơn hàng: #122544

Hoa Trần Mỹ

Điện thoại: 0919118xxx

Ngày đặt: 14:21:04 08/08/2020

Trạng thái: Đơn hàng mới

Đơn hàng: #120672

Nguyễn Thị Thu Trà

Điện thoại: 0377266xxx

Ngày đặt: 10:55:49 08/08/2020

Trạng thái: Đã tiếp nhận

Đơn hàng: #120029

Lan Chiến

Điện thoại: 0383555xxx

Ngày đặt: 8:51:03 08/08/2020

Trạng thái: Đã tiếp nhận

Đơn hàng: #120063

Hươngg Thuu

Điện thoại: 0387051xxx

Ngày đặt: 1:19:53 08/08/2020

Trạng thái: Đã tiếp nhận

Đơn hàng: #122865

Thảo Ngô

Điện thoại: 0364192xxx

Ngày đặt: 23:11:49 08/08/2020

Trạng thái: Đơn hàng mới

Đơn hàng: #120989

Phượng Dĩn

Điện thoại: 0346754xxx

Ngày đặt: 3:54:01 08/08/2020

Trạng thái: Đơn hàng mới

Đơn hàng: #122505

Ngân Nguyễn

Điện thoại: 0982055xxx

Ngày đặt: 20:48:25 08/08/2020

Trạng thái: Đã tiếp nhận

Đơn hàng: #122089

Hoang Mai

Điện thoại: 0365609xxx

Ngày đặt: 21:01:37 08/08/2020

Trạng thái: Đơn hàng mới

Đơn hàng: #122997

Vũ Hà

Điện thoại: 0866088xxx

Ngày đặt: 9:32:04 08/08/2020

Trạng thái: Đơn hàng mới

Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Thông tin bổ sung

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tổng
Son kem KYS Chocolate Crush
ĐỎ CHERRY - CHERRY RUSH  × 1
225.000 VNĐ
Tạm tính 225.000 VNĐ
Tổng 225.000 VNĐ
  • Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.

Scroll to top